Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02199996666 hoặc 021 99996666 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Số VIP từ lovemarketing.vn

    021 999 96651021 999 96652021 999 96653021 999 96654021 999 96655021 999 96656021 999 96657021 999 96658021 999 96659021 999 96660021 999 96661021 999 96662021 999 96663021 999 96664021 999 96665021 999 96666021 999 96667021 999 96668021 999 96669021 999 96670021 999 96671021 999 96672021 999 96673021 999 96674021 999 96675021 999 96676021 999 96677021 999 96678021 999 96679021 999 96680

Từ khóa chờ duyệt khác

    097 456 6469098 234 3981089 916 882098 892 6100098 971 7865016 654 076651017020 839 32165039 909 7468091 245 3657096 928 4837090 824 3987016 999 24304091 367 8357098 136 3343037 365 1710086 686 5170091 519 2278096 242 7621

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02199996666 / 021 99996666 / 021 999 96666 …

4296

Nếu ai bị Số điện thoại 02199996666 hoặc 021 99996666 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha