Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02199996589 hoặc 021 99996589 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy sáng sớm, phiền.
nhá máy
nhá máy

    021 999 96574021 999 96575021 999 96576021 999 96577021 999 96578021 999 96579021 999 96580021 999 96581021 999 96582021 999 96583021 999 96584021 999 96585021 999 96586021 999 96587021 999 96588021 999 96589021 999 96590021 999 96591021 999 96592021 999 96593021 999 96594021 999 96595021 999 96596021 999 96597021 999 96598021 999 96599021 999 96600021 999 96601021 999 96602021 999 96603

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02199996589 / 021 99996589 / 021 999 96589 …

4402

Nếu ai bị Số điện thoại 02199996589 hoặc 021 99996589 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha