Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0219999600 hoặc 021 9999600 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    021 999 9585021 999 9586021 999 9587021 999 9588021 999 9589021 999 9590021 999 9591021 999 9592021 999 9593021 999 9594021 999 9595021 999 9596021 999 9597021 999 9598021 999 9599021 999 9600021 999 9601021 999 9602021 999 9603021 999 9604021 999 9605021 999 9606021 999 9607021 999 9608021 999 9609021 999 9610021 999 9611021 999 9612021 999 9613021 999 9614

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0219999600 / 021 9999600 / 021 999 9600 …

4525

Nếu ai bị Số điện thoại 0219999600 hoặc 021 9999600 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha