Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0219999351 hoặc 021 9999351 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
bị nháy máy

    021 999 9336021 999 9337021 999 9338021 999 9339021 999 9340021 999 9341021 999 9342021 999 9343021 999 9344021 999 9345021 999 9346021 999 9347021 999 9348021 999 9349021 999 9350021 999 9351021 999 9352021 999 9353021 999 9354021 999 9355021 999 9356021 999 9357021 999 9358021 999 9359021 999 9360021 999 9361021 999 9362021 999 9363021 999 9364021 999 9365

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0219999351 / 021 9999351 / 021 999 9351 …

4225

Nếu ai bị Số điện thoại 0219999351 hoặc 021 9999351 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha