Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02199993281 hoặc 021 99993281 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    021 999 93266021 999 93267021 999 93268021 999 93269021 999 93270021 999 93271021 999 93272021 999 93273021 999 93274021 999 93275021 999 93276021 999 93277021 999 93278021 999 93279021 999 93280021 999 93281021 999 93282021 999 93283021 999 93284021 999 93285021 999 93286021 999 93287021 999 93288021 999 93289021 999 93290021 999 93291021 999 93292021 999 93293021 999 93294021 999 93295

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02199993281 / 021 99993281 / 021 999 93281 …

4614

Nếu ai bị Số điện thoại 02199993281 hoặc 021 99993281 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha