Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0219999318 hoặc 021 9999318 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
gọi lại tốn tiền

    021 999 9303021 999 9304021 999 9305021 999 9306021 999 9307021 999 9308021 999 9309021 999 9310021 999 9311021 999 9312021 999 9313021 999 9314021 999 9315021 999 9316021 999 9317021 999 9318021 999 9319021 999 9320021 999 9321021 999 9322021 999 9323021 999 9324021 999 9325021 999 9326021 999 9327021 999 9328021 999 9329021 999 9330021 999 9331021 999 9332

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0219999318 / 021 9999318 / 021 999 9318 …

4324

Nếu ai bị Số điện thoại 0219999318 hoặc 021 9999318 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha