Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02199992652 hoặc 021 99992652 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    021 999 92637021 999 92638021 999 92639021 999 92640021 999 92641021 999 92642021 999 92643021 999 92644021 999 92645021 999 92646021 999 92647021 999 92648021 999 92649021 999 92650021 999 92651021 999 92652021 999 92653021 999 92654021 999 92655021 999 92656021 999 92657021 999 92658021 999 92659021 999 92660021 999 92661021 999 92662021 999 92663021 999 92664021 999 92665021 999 92666

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02199992652 / 021 99992652 / 021 999 92652 …

4565

Nếu ai bị Số điện thoại 02199992652 hoặc 021 99992652 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha