Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189999012 hoặc 021 89999012 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
nháy máy
nháy máy

    021 899 98997021 899 98998021 899 98999021 899 99000021 899 99001021 899 99002021 899 99003021 899 99004021 899 99005021 899 99006021 899 99007021 899 99008021 899 99009021 899 99010021 899 99011021 899 99012021 899 99013021 899 99014021 899 99015021 899 99016021 899 99017021 899 99018021 899 99019021 899 99020021 899 99021021 899 99022021 899 99023021 899 99024021 899 99025021 899 99026

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189999012 / 021 89999012 / 021 899 99012 …

4351

Nếu ai bị Số điện thoại 02189999012 hoặc 021 89999012 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha