Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189998768 hoặc 021 89998768 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy 1 giấy

    021 899 98753021 899 98754021 899 98755021 899 98756021 899 98757021 899 98758021 899 98759021 899 98760021 899 98761021 899 98762021 899 98763021 899 98764021 899 98765021 899 98766021 899 98767021 899 98768021 899 98769021 899 98770021 899 98771021 899 98772021 899 98773021 899 98774021 899 98775021 899 98776021 899 98777021 899 98778021 899 98779021 899 98780021 899 98781021 899 98782

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189998768 / 021 89998768 / 021 899 98768 …

4481

Nếu ai bị Số điện thoại 02189998768 hoặc 021 89998768 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha