Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189998496 hoặc 021 89998496 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    021 899 98481021 899 98482021 899 98483021 899 98484021 899 98485021 899 98486021 899 98487021 899 98488021 899 98489021 899 98490021 899 98491021 899 98492021 899 98493021 899 98494021 899 98495021 899 98496021 899 98497021 899 98498021 899 98499021 899 98500021 899 98501021 899 98502021 899 98503021 899 98504021 899 98505021 899 98506021 899 98507021 899 98508021 899 98509021 899 98510

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189998496 / 021 89998496 / 021 899 98496 …

4392

Nếu ai bị Số điện thoại 02189998496 hoặc 021 89998496 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha