Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189998044 hoặc 021 89998044 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy rồi tắt
Nhá máy rồi tắt
Nhá máy rồi tắt

    021 899 98029021 899 98030021 899 98031021 899 98032021 899 98033021 899 98034021 899 98035021 899 98036021 899 98037021 899 98038021 899 98039021 899 98040021 899 98041021 899 98042021 899 98043021 899 98044021 899 98045021 899 98046021 899 98047021 899 98048021 899 98049021 899 98050021 899 98051021 899 98052021 899 98053021 899 98054021 899 98055021 899 98056021 899 98057021 899 98058

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189998044 / 021 89998044 / 021 899 98044 …

4066

Nếu ai bị Số điện thoại 02189998044 hoặc 021 89998044 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha