Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189995791 hoặc 021 89995791 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy liên tục

    021 899 95776021 899 95777021 899 95778021 899 95779021 899 95780021 899 95781021 899 95782021 899 95783021 899 95784021 899 95785021 899 95786021 899 95787021 899 95788021 899 95789021 899 95790021 899 95791021 899 95792021 899 95793021 899 95794021 899 95795021 899 95796021 899 95797021 899 95798021 899 95799021 899 95800021 899 95801021 899 95802021 899 95803021 899 95804021 899 95805

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189995791 / 021 89995791 / 021 899 95791 …

4379

Nếu ai bị Số điện thoại 02189995791 hoặc 021 89995791 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha