Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189995718 hoặc 021 89995718 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhấy máy

    021 899 95703021 899 95704021 899 95705021 899 95706021 899 95707021 899 95708021 899 95709021 899 95710021 899 95711021 899 95712021 899 95713021 899 95714021 899 95715021 899 95716021 899 95717021 899 95718021 899 95719021 899 95720021 899 95721021 899 95722021 899 95723021 899 95724021 899 95725021 899 95726021 899 95727021 899 95728021 899 95729021 899 95730021 899 95731021 899 95732

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189995718 / 021 89995718 / 021 899 95718 …

4535

Nếu ai bị Số điện thoại 02189995718 hoặc 021 89995718 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha