Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189995460 hoặc 021 89995460 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
lừa đảo đấy mọi người đừng gọi lại nhé
Nhá máy
Nhá máy

    021 899 95445021 899 95446021 899 95447021 899 95448021 899 95449021 899 95450021 899 95451021 899 95452021 899 95453021 899 95454021 899 95455021 899 95456021 899 95457021 899 95458021 899 95459021 899 95460021 899 95461021 899 95462021 899 95463021 899 95464021 899 95465021 899 95466021 899 95467021 899 95468021 899 95469021 899 95470021 899 95471021 899 95472021 899 95473021 899 95474

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189995460 / 021 89995460 / 021 899 95460 …

4550

Nếu ai bị Số điện thoại 02189995460 hoặc 021 89995460 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha