Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189995449 hoặc 021 89995449 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Mấy thằng mất dạy chó đẻ nhá máy để người khác gọi lại trừ tiền trong tài khoản

    021 899 95434021 899 95435021 899 95436021 899 95437021 899 95438021 899 95439021 899 95440021 899 95441021 899 95442021 899 95443021 899 95444021 899 95445021 899 95446021 899 95447021 899 95448021 899 95449021 899 95450021 899 95451021 899 95452021 899 95453021 899 95454021 899 95455021 899 95456021 899 95457021 899 95458021 899 95459021 899 95460021 899 95461021 899 95462021 899 95463

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189995449 / 021 89995449 / 021 899 95449 …

4410

Nếu ai bị Số điện thoại 02189995449 hoặc 021 89995449 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha