Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189995171 hoặc 021 89995171 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quấy rối

    021 899 95156021 899 95157021 899 95158021 899 95159021 899 95160021 899 95161021 899 95162021 899 95163021 899 95164021 899 95165021 899 95166021 899 95167021 899 95168021 899 95169021 899 95170021 899 95171021 899 95172021 899 95173021 899 95174021 899 95175021 899 95176021 899 95177021 899 95178021 899 95179021 899 95180021 899 95181021 899 95182021 899 95183021 899 95184021 899 95185

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189995171 / 021 89995171 / 021 899 95171 …

4323

Nếu ai bị Số điện thoại 02189995171 hoặc 021 89995171 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha