Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189994546 hoặc 021 89994546 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    021 899 94531021 899 94532021 899 94533021 899 94534021 899 94535021 899 94536021 899 94537021 899 94538021 899 94539021 899 94540021 899 94541021 899 94542021 899 94543021 899 94544021 899 94545021 899 94546021 899 94547021 899 94548021 899 94549021 899 94550021 899 94551021 899 94552021 899 94553021 899 94554021 899 94555021 899 94556021 899 94557021 899 94558021 899 94559021 899 94560

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189994546 / 021 89994546 / 021 899 94546 …

4346

Nếu ai bị Số điện thoại 02189994546 hoặc 021 89994546 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha