Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189993231 hoặc 021 89993231 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    021 899 93216021 899 93217021 899 93218021 899 93219021 899 93220021 899 93221021 899 93222021 899 93223021 899 93224021 899 93225021 899 93226021 899 93227021 899 93228021 899 93229021 899 93230021 899 93231021 899 93232021 899 93233021 899 93234021 899 93235021 899 93236021 899 93237021 899 93238021 899 93239021 899 93240021 899 93241021 899 93242021 899 93243021 899 93244021 899 93245

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189993231 / 021 89993231 / 021 899 93231 …

4130

Nếu ai bị Số điện thoại 02189993231 hoặc 021 89993231 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha