Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189993134 hoặc 021 89993134 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    021 899 93119021 899 93120021 899 93121021 899 93122021 899 93123021 899 93124021 899 93125021 899 93126021 899 93127021 899 93128021 899 93129021 899 93130021 899 93131021 899 93132021 899 93133021 899 93134021 899 93135021 899 93136021 899 93137021 899 93138021 899 93139021 899 93140021 899 93141021 899 93142021 899 93143021 899 93144021 899 93145021 899 93146021 899 93147021 899 93148

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189993134 / 021 89993134 / 021 899 93134 …

4283

Nếu ai bị Số điện thoại 02189993134 hoặc 021 89993134 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha