Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189992426 hoặc 021 89992426 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    021 899 92411021 899 92412021 899 92413021 899 92414021 899 92415021 899 92416021 899 92417021 899 92418021 899 92419021 899 92420021 899 92421021 899 92422021 899 92423021 899 92424021 899 92425021 899 92426021 899 92427021 899 92428021 899 92429021 899 92430021 899 92431021 899 92432021 899 92433021 899 92434021 899 92435021 899 92436021 899 92437021 899 92438021 899 92439021 899 92440

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189992426 / 021 89992426 / 021 899 92426 …

4416

Nếu ai bị Số điện thoại 02189992426 hoặc 021 89992426 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha