Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189992237 hoặc 021 89992237 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy
Nháy máy
Nháy máy

    021 899 92222021 899 92223021 899 92224021 899 92225021 899 92226021 899 92227021 899 92228021 899 92229021 899 92230021 899 92231021 899 92232021 899 92233021 899 92234021 899 92235021 899 92236021 899 92237021 899 92238021 899 92239021 899 92240021 899 92241021 899 92242021 899 92243021 899 92244021 899 92245021 899 92246021 899 92247021 899 92248021 899 92249021 899 92250021 899 92251

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189992237 / 021 89992237 / 021 899 92237 …

4051

Nếu ai bị Số điện thoại 02189992237 hoặc 021 89992237 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha