Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189991019 hoặc 021 89991019 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 14 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhái máy

    021 899 91004021 899 91005021 899 91006021 899 91007021 899 91008021 899 91009021 899 91010021 899 91011021 899 91012021 899 91013021 899 91014021 899 91015021 899 91016021 899 91017021 899 91018021 899 91019021 899 91020021 899 91021021 899 91022021 899 91023021 899 91024021 899 91025021 899 91026021 899 91027021 899 91028021 899 91029021 899 91030021 899 91031021 899 91032021 899 91033

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189991019 / 021 89991019 / 021 899 91019 …

4214

Nếu ai bị Số điện thoại 02189991019 hoặc 021 89991019 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha