Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189990970 hoặc 021 89990970 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
lừa đảo chuyển tiền

    021 899 90955021 899 90956021 899 90957021 899 90958021 899 90959021 899 90960021 899 90961021 899 90962021 899 90963021 899 90964021 899 90965021 899 90966021 899 90967021 899 90968021 899 90969021 899 90970021 899 90971021 899 90972021 899 90973021 899 90974021 899 90975021 899 90976021 899 90977021 899 90978021 899 90979021 899 90980021 899 90981021 899 90982021 899 90983021 899 90984

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189990970 / 021 89990970 / 021 899 90970 …

4206

Nếu ai bị Số điện thoại 02189990970 hoặc 021 89990970 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha