Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189990669 hoặc 021 89990669 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhạc vhờ

    021 899 90654021 899 90655021 899 90656021 899 90657021 899 90658021 899 90659021 899 90660021 899 90661021 899 90662021 899 90663021 899 90664021 899 90665021 899 90666021 899 90667021 899 90668021 899 90669021 899 90670021 899 90671021 899 90672021 899 90673021 899 90674021 899 90675021 899 90676021 899 90677021 899 90678021 899 90679021 899 90680021 899 90681021 899 90682021 899 90683

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189990669 / 021 89990669 / 021 899 90669 …

4487

Nếu ai bị Số điện thoại 02189990669 hoặc 021 89990669 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha