Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189990554 hoặc 021 89990554 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 11 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Vừa bị số này nháy máy

    021 899 90539021 899 90540021 899 90541021 899 90542021 899 90543021 899 90544021 899 90545021 899 90546021 899 90547021 899 90548021 899 90549021 899 90550021 899 90551021 899 90552021 899 90553021 899 90554021 899 90555021 899 90556021 899 90557021 899 90558021 899 90559021 899 90560021 899 90561021 899 90562021 899 90563021 899 90564021 899 90565021 899 90566021 899 90567021 899 90568

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189990554 / 021 89990554 / 021 899 90554 …

4269

Nếu ai bị Số điện thoại 02189990554 hoặc 021 89990554 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha