Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189990348 hoặc 021 89990348 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 15 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    021 899 90333021 899 90334021 899 90335021 899 90336021 899 90337021 899 90338021 899 90339021 899 90340021 899 90341021 899 90342021 899 90343021 899 90344021 899 90345021 899 90346021 899 90347021 899 90348021 899 90349021 899 90350021 899 90351021 899 90352021 899 90353021 899 90354021 899 90355021 899 90356021 899 90357021 899 90358021 899 90359021 899 90360021 899 90361021 899 90362

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189990348 / 021 89990348 / 021 899 90348 …

4610

Nếu ai bị Số điện thoại 02189990348 hoặc 021 89990348 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha