Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02188888921 hoặc 021 88888921 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy 1s.
nhá máy
nhá máy

    021 888 88906021 888 88907021 888 88908021 888 88909021 888 88910021 888 88911021 888 88912021 888 88913021 888 88914021 888 88915021 888 88916021 888 88917021 888 88918021 888 88919021 888 88920021 888 88921021 888 88922021 888 88923021 888 88924021 888 88925021 888 88926021 888 88927021 888 88928021 888 88929021 888 88930021 888 88931021 888 88932021 888 88933021 888 88934021 888 88935

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02188888921 / 021 88888921 / 021 888 88921 …

4499

Nếu ai bị Số điện thoại 02188888921 hoặc 021 88888921 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha