Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02188886715 hoặc 021 88886715 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    021 888 86700021 888 86701021 888 86702021 888 86703021 888 86704021 888 86705021 888 86706021 888 86707021 888 86708021 888 86709021 888 86710021 888 86711021 888 86712021 888 86713021 888 86714021 888 86715021 888 86716021 888 86717021 888 86718021 888 86719021 888 86720021 888 86721021 888 86722021 888 86723021 888 86724021 888 86725021 888 86726021 888 86727021 888 86728021 888 86729

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02188886715 / 021 88886715 / 021 888 86715 …

4436

Nếu ai bị Số điện thoại 02188886715 hoặc 021 88886715 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha