Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02188886494 hoặc 021 88886494 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 12 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
NHÁ MÁY LỪA ĐẢO ĐỀ NGHỊ KHÓA SỐ NÀY

    021 888 86479021 888 86480021 888 86481021 888 86482021 888 86483021 888 86484021 888 86485021 888 86486021 888 86487021 888 86488021 888 86489021 888 86490021 888 86491021 888 86492021 888 86493021 888 86494021 888 86495021 888 86496021 888 86497021 888 86498021 888 86499021 888 86500021 888 86501021 888 86502021 888 86503021 888 86504021 888 86505021 888 86506021 888 86507021 888 86508

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02188886494 / 021 88886494 / 021 888 86494 …

4383

Nếu ai bị Số điện thoại 02188886494 hoặc 021 88886494 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha