Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02188885375 hoặc 021 88885375 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 15 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy
Nháy máy
Nháy máy
Nhá máy

    021 888 85360021 888 85361021 888 85362021 888 85363021 888 85364021 888 85365021 888 85366021 888 85367021 888 85368021 888 85369021 888 85370021 888 85371021 888 85372021 888 85373021 888 85374021 888 85375021 888 85376021 888 85377021 888 85378021 888 85379021 888 85380021 888 85381021 888 85382021 888 85383021 888 85384021 888 85385021 888 85386021 888 85387021 888 85388021 888 85389

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02188885375 / 021 88885375 / 021 888 85375 …

4611

Nếu ai bị Số điện thoại 02188885375 hoặc 021 88885375 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha