Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0218885404 hoặc 021 8885404 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy
Nhá máy xong tắt nhanh
Nhá máy xong tắt nhanh

    021 888 5389021 888 5390021 888 5391021 888 5392021 888 5393021 888 5394021 888 5395021 888 5396021 888 5397021 888 5398021 888 5399021 888 5400021 888 5401021 888 5402021 888 5403021 888 5404021 888 5405021 888 5406021 888 5407021 888 5408021 888 5409021 888 5410021 888 5411021 888 5412021 888 5413021 888 5414021 888 5415021 888 5416021 888 5417021 888 5418

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0218885404 / 021 8885404 / 021 888 5404 …

4050

Nếu ai bị Số điện thoại 0218885404 hoặc 021 8885404 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha