Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02158889627 hoặc 021 58889627 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
02158889627 số này nhá máy 1 lần.

    021 588 89612021 588 89613021 588 89614021 588 89615021 588 89616021 588 89617021 588 89618021 588 89619021 588 89620021 588 89621021 588 89622021 588 89623021 588 89624021 588 89625021 588 89626021 588 89627021 588 89628021 588 89629021 588 89630021 588 89631021 588 89632021 588 89633021 588 89634021 588 89635021 588 89636021 588 89637021 588 89638021 588 89639021 588 89640021 588 89641

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02158889627 / 021 58889627 / 021 588 89627 …

4219

Nếu ai bị Số điện thoại 02158889627 hoặc 021 58889627 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha