Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02158884865 hoặc 021 58884865 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Thế kỷ 21 rồi còn chơi trò nháy máy

    021 588 84850021 588 84851021 588 84852021 588 84853021 588 84854021 588 84855021 588 84856021 588 84857021 588 84858021 588 84859021 588 84860021 588 84861021 588 84862021 588 84863021 588 84864021 588 84865021 588 84866021 588 84867021 588 84868021 588 84869021 588 84870021 588 84871021 588 84872021 588 84873021 588 84874021 588 84875021 588 84876021 588 84877021 588 84878021 588 84879

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02158884865 / 021 58884865 / 021 588 84865 …

4437

Nếu ai bị Số điện thoại 02158884865 hoặc 021 58884865 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha