Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02129998194 hoặc 021 29998194 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    021 299 98179021 299 98180021 299 98181021 299 98182021 299 98183021 299 98184021 299 98185021 299 98186021 299 98187021 299 98188021 299 98189021 299 98190021 299 98191021 299 98192021 299 98193021 299 98194021 299 98195021 299 98196021 299 98197021 299 98198021 299 98199021 299 98200021 299 98201021 299 98202021 299 98203021 299 98204021 299 98205021 299 98206021 299 98207021 299 98208

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02129998194 / 021 29998194 / 021 299 98194 …

4357

Nếu ai bị Số điện thoại 02129998194 hoặc 021 29998194 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha