Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02129998180 hoặc 021 29998180 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    021 299 98165021 299 98166021 299 98167021 299 98168021 299 98169021 299 98170021 299 98171021 299 98172021 299 98173021 299 98174021 299 98175021 299 98176021 299 98177021 299 98178021 299 98179021 299 98180021 299 98181021 299 98182021 299 98183021 299 98184021 299 98185021 299 98186021 299 98187021 299 98188021 299 98189021 299 98190021 299 98191021 299 98192021 299 98193021 299 98194

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02129998180 / 021 29998180 / 021 299 98180 …

4591

Nếu ai bị Số điện thoại 02129998180 hoặc 021 29998180 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha