Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02129998128 hoặc 021 29998128 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    021 299 98113021 299 98114021 299 98115021 299 98116021 299 98117021 299 98118021 299 98119021 299 98120021 299 98121021 299 98122021 299 98123021 299 98124021 299 98125021 299 98126021 299 98127021 299 98128021 299 98129021 299 98130021 299 98131021 299 98132021 299 98133021 299 98134021 299 98135021 299 98136021 299 98137021 299 98138021 299 98139021 299 98140021 299 98141021 299 98142

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02129998128 / 021 29998128 / 021 299 98128 …

4497

Nếu ai bị Số điện thoại 02129998128 hoặc 021 29998128 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha