Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02129996836 hoặc 021 29996836 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
tôi bị nhỡ số này

    021 299 96821021 299 96822021 299 96823021 299 96824021 299 96825021 299 96826021 299 96827021 299 96828021 299 96829021 299 96830021 299 96831021 299 96832021 299 96833021 299 96834021 299 96835021 299 96836021 299 96837021 299 96838021 299 96839021 299 96840021 299 96841021 299 96842021 299 96843021 299 96844021 299 96845021 299 96846021 299 96847021 299 96848021 299 96849021 299 96850

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02129996836 / 021 29996836 / 021 299 96836 …

4478

Nếu ai bị Số điện thoại 02129996836 hoặc 021 29996836 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha