Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02129996544 hoặc 021 29996544 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 9 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Nhá máy
Nháy máy
Nháy máy
Nháy máy
Nháy máy

    021 299 96529021 299 96530021 299 96531021 299 96532021 299 96533021 299 96534021 299 96535021 299 96536021 299 96537021 299 96538021 299 96539021 299 96540021 299 96541021 299 96542021 299 96543021 299 96544021 299 96545021 299 96546021 299 96547021 299 96548021 299 96549021 299 96550021 299 96551021 299 96552021 299 96553021 299 96554021 299 96555021 299 96556021 299 96557021 299 96558

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02129996544 / 021 29996544 / 021 299 96544 …

4247

Nếu ai bị Số điện thoại 02129996544 hoặc 021 29996544 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha