Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02129996427 hoặc 021 29996427 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy, cho nghe nhạc.

    021 299 96412021 299 96413021 299 96414021 299 96415021 299 96416021 299 96417021 299 96418021 299 96419021 299 96420021 299 96421021 299 96422021 299 96423021 299 96424021 299 96425021 299 96426021 299 96427021 299 96428021 299 96429021 299 96430021 299 96431021 299 96432021 299 96433021 299 96434021 299 96435021 299 96436021 299 96437021 299 96438021 299 96439021 299 96440021 299 96441

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02129996427 / 021 29996427 / 021 299 96427 …

4538

Nếu ai bị Số điện thoại 02129996427 hoặc 021 29996427 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha