Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02129993637 hoặc 021 29993637 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 13 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy
Gọi nhá máy làm phiền. Đề nghị nhà mạng xử lý khóa SIM.
Gọi nhá máy làm phiền. Đề nghị nhà mạng xử lý khóa SIM.

    021 299 93622021 299 93623021 299 93624021 299 93625021 299 93626021 299 93627021 299 93628021 299 93629021 299 93630021 299 93631021 299 93632021 299 93633021 299 93634021 299 93635021 299 93636021 299 93637021 299 93638021 299 93639021 299 93640021 299 93641021 299 93642021 299 93643021 299 93644021 299 93645021 299 93646021 299 93647021 299 93648021 299 93649021 299 93650021 299 93651

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02129993637 / 021 29993637 / 021 299 93637 …

4352

Nếu ai bị Số điện thoại 02129993637 hoặc 021 29993637 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha