Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02129993134 hoặc 021 29993134 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy

Nháy máy
Nháy máy

    021 299 93119021 299 93120021 299 93121021 299 93122021 299 93123021 299 93124021 299 93125021 299 93126021 299 93127021 299 93128021 299 93129021 299 93130021 299 93131021 299 93132021 299 93133021 299 93134021 299 93135021 299 93136021 299 93137021 299 93138021 299 93139021 299 93140021 299 93141021 299 93142021 299 93143021 299 93144021 299 93145021 299 93146021 299 93147021 299 93148

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02129993134 / 021 29993134 / 021 299 93134 …

4255

Nếu ai bị Số điện thoại 02129993134 hoặc 021 29993134 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha