Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02129992886 hoặc 021 29992886 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    021 299 92871021 299 92872021 299 92873021 299 92874021 299 92875021 299 92876021 299 92877021 299 92878021 299 92879021 299 92880021 299 92881021 299 92882021 299 92883021 299 92884021 299 92885021 299 92886021 299 92887021 299 92888021 299 92889021 299 92890021 299 92891021 299 92892021 299 92893021 299 92894021 299 92895021 299 92896021 299 92897021 299 92898021 299 92899021 299 92900

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02129992886 / 021 29992886 / 021 299 92886 …

4536

Nếu ai bị Số điện thoại 02129992886 hoặc 021 29992886 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha