Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02129992355 hoặc 021 29992355 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nó vừa gọi cho tôi xong

    021 299 92340021 299 92341021 299 92342021 299 92343021 299 92344021 299 92345021 299 92346021 299 92347021 299 92348021 299 92349021 299 92350021 299 92351021 299 92352021 299 92353021 299 92354021 299 92355021 299 92356021 299 92357021 299 92358021 299 92359021 299 92360021 299 92361021 299 92362021 299 92363021 299 92364021 299 92365021 299 92366021 299 92367021 299 92368021 299 92369

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02129992355 / 021 29992355 / 021 299 92355 …

4520

Nếu ai bị Số điện thoại 02129992355 hoặc 021 29992355 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha