Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02129992318 hoặc 021 29992318 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    021 299 92303021 299 92304021 299 92305021 299 92306021 299 92307021 299 92308021 299 92309021 299 92310021 299 92311021 299 92312021 299 92313021 299 92314021 299 92315021 299 92316021 299 92317021 299 92318021 299 92319021 299 92320021 299 92321021 299 92322021 299 92323021 299 92324021 299 92325021 299 92326021 299 92327021 299 92328021 299 92329021 299 92330021 299 92331021 299 92332

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02129992318 / 021 29992318 / 021 299 92318 …

4495

Nếu ai bị Số điện thoại 02129992318 hoặc 021 29992318 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha