Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02129992301 hoặc 021 29992301 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
NHá máy
Nhá máy
Nhá máy

    021 299 92286021 299 92287021 299 92288021 299 92289021 299 92290021 299 92291021 299 92292021 299 92293021 299 92294021 299 92295021 299 92296021 299 92297021 299 92298021 299 92299021 299 92300021 299 92301021 299 92302021 299 92303021 299 92304021 299 92305021 299 92306021 299 92307021 299 92308021 299 92309021 299 92310021 299 92311021 299 92312021 299 92313021 299 92314021 299 92315

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02129992301 / 021 29992301 / 021 299 92301 …

4255

Nếu ai bị Số điện thoại 02129992301 hoặc 021 29992301 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha