Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02129991767 hoặc 021 29991767 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nha’ may’

    021 299 91752021 299 91753021 299 91754021 299 91755021 299 91756021 299 91757021 299 91758021 299 91759021 299 91760021 299 91761021 299 91762021 299 91763021 299 91764021 299 91765021 299 91766021 299 91767021 299 91768021 299 91769021 299 91770021 299 91771021 299 91772021 299 91773021 299 91774021 299 91775021 299 91776021 299 91777021 299 91778021 299 91779021 299 91780021 299 91781

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02129991767 / 021 29991767 / 021 299 91767 …

4273

Nếu ai bị Số điện thoại 02129991767 hoặc 021 29991767 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha