Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02129 hoặc 021 29 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
số 02129 mới gọi cho tôi

    021 14 021 15 021 16 021 17 021 18 021 19 021 20 021 21 021 22 021 23 021 24 021 25 021 26 021 27 021 28 021 29 021 30 021 31 021 32 021 33 021 34 021 35 021 36 021 37 021 38 021 39 021 40 021 41 021 42 021 43

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02129 / 021 29 / 021 29 …

4366

Nếu ai bị Số điện thoại 02129 hoặc 021 29 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha