Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02099993003 hoặc 020 99993003 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    020 999 92988020 999 92989020 999 92990020 999 92991020 999 92992020 999 92993020 999 92994020 999 92995020 999 92996020 999 92997020 999 92998020 999 92999020 999 93000020 999 93001020 999 93002020 999 93003020 999 93004020 999 93005020 999 93006020 999 93007020 999 93008020 999 93009020 999 93010020 999 93011020 999 93012020 999 93013020 999 93014020 999 93015020 999 93016020 999 93017

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02099993003 / 020 99993003 / 020 999 93003 …

4388

Nếu ai bị Số điện thoại 02099993003 hoặc 020 99993003 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha