Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02099992556 hoặc 020 99992556 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
NHÁ MÁY !!!!!!!!!!!!!

    020 999 92541020 999 92542020 999 92543020 999 92544020 999 92545020 999 92546020 999 92547020 999 92548020 999 92549020 999 92550020 999 92551020 999 92552020 999 92553020 999 92554020 999 92555020 999 92556020 999 92557020 999 92558020 999 92559020 999 92560020 999 92561020 999 92562020 999 92563020 999 92564020 999 92565020 999 92566020 999 92567020 999 92568020 999 92569020 999 92570

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02099992556 / 020 99992556 / 020 999 92556 …

4472

Nếu ai bị Số điện thoại 02099992556 hoặc 020 99992556 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha