Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02099992185 hoặc 020 99992185 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    020 999 92170020 999 92171020 999 92172020 999 92173020 999 92174020 999 92175020 999 92176020 999 92177020 999 92178020 999 92179020 999 92180020 999 92181020 999 92182020 999 92183020 999 92184020 999 92185020 999 92186020 999 92187020 999 92188020 999 92189020 999 92190020 999 92191020 999 92192020 999 92193020 999 92194020 999 92195020 999 92196020 999 92197020 999 92198020 999 92199

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02099992185 / 020 99992185 / 020 999 92185 …

4351

Nếu ai bị Số điện thoại 02099992185 hoặc 020 99992185 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha